1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Šakių ,,Varpo“ mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

1a klasė 104

1b klasė 205

1c klasė 304

1d klasė 202

1e klasė 116

2a klasė 117

Rita Bartkuvienė

Lilija Žurauskienė

Laima Venskaitienė

Vilma Šimkūnienė

Irma Mickevičienė

Kristina Šuopytė

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Fizinis ugdymas ch.s.

2

Lietuvių kalba

3

Dailė ir technologijos

3

Lietuvių kalba

3

Muzika

3

Teatras

3

Lietuvių kalba

3

Matematika

4

Muzika

4

Fizinis ugdymasch.s.

4

Matematika

4

Matematika

4

Lietuvių kalba

4

Muzika

5

Matematika

5

Dailė ir technologijos

5

Pasaulio pažinimas

5

Dailė ir technologijos

   

5

Klasės valandėlė

                   

6

Konsultacija

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

1

Tikyba

1

Fizinis ugdymas ch.s.

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Matematika

2

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių k.

2

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Matematika

3

Muzika

3

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Muzika

3

Pasaulio pažinimas

4

Matematika

4

Pasaulio pažinimas

4

Fizinis ugdymas ch.s.

4

Pasaulio pažinimas

4

Pasaulio pažinimas

4

Anglų kalba

5

Fizinis ugdymas

5

Etika

5

Etika

5

Etika

5

Tikyba/etika

5

Muzika

                   

6

Fizinis ugdymas

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių k.

1

Matematika

2

Matematika

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

2

Lietuvių kalba

3

Muzika

3

Matematika

3

Fizinis ugdymas ch.s./t

3

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Pasaulio pažinimas

3

Lietuvių kalba

4

Fizinis ugdymas

4

Pasaulio pažinimas

4

Pasaulio pažinimas

4

Matematika

4

Fizinis ugdymas ch.s.

4

Pasaulio pažinimas

5

Lietuvių kalba

5

Muzika

 

 

5

Tikyba

5

Teatras

5

Dailė ir technologijos

                   

6

Tikyba/etika

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Fizinis ugdymas b.

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas b.

3

Fizinis ugdymas

3

Dailė ir technologijos

3

Teatras

3

Muzika

3

Muzika

3

Matematika

4

Pasaulio pažinimas

4

Teatras

4

Matematika

4

Pasaulio pažinimas

4

Fizinis ugdymas ch.s.

4

Lietuvių kalba

   

5

Tikyba

5

Fizinis ugdymas ch.s.

5

Dailė ir technologijos

   

5

Dailė ir technologijos

                       

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Matematika

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas ch.s.

2

Lietuvių kalba

2

Muzika

2

Lietuvių kalba

2

Anglų kalba

3

Šokis

3

Lietuvių kalba

3

Dailė ir technologijos

3

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Dailė ir technologijos

3

Lietuvių kalba

4

Dailė ir technologijos

4

Muzika

4

Dailė ir technologijos

4

Lietuvių kalba

4

Dailė ir technologijos

4

Šokis

       

5

Tikyba

           

Trumpinimai: s.s.-sporto salė; ch.s-choreografijos salė; t.k.-teatro klasė

Šakių ,,Varpo“ mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

2b klasė 105

2c klasė 302

2d klasė 102

3a klasė 204

3b klasė 301

3c klasė 106

Nijolė Ulinskienė

Aurina Bernotienė

Nijolė Celiešienė

Laima Juškienė

Živilė Pieniutaitė

Daina Bankauskienė

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

1

Pasaulio pažinimas

1

Matematika

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Anglų kalba

2

Anglų kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Matematika

3

Matematika

3

Lietuvių kalba

4

Matematika

4

Muzika

4

Pasaulio pažinimas

4

Pasaulio pažinimas

4

Fizinis ugdymas sp.s.

4

Matematika

5

Fizinis ugdymas ch.s.

5

Pasaulio pažinimas

5

Dailė ir technologijos

5

Teatras

5

Muzika

5

Muzika

                       

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

1

Matematika

1

Anglų kalba

1

Fizinis ugdymas

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas

2

Muzika

2

Lietuvių kalba

2

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Matematika

3

Tikyba/etika

3

Tikyba/etika

3

Lietuvių kalba

4

Dailė ir technologijos

4

Teatras

4

Lietuvių kalba

4

Matematika

4

Dailė ir technologijos

4

Matematika

5

Konsultacija

5

Klasės valandėlė

5

Muzika

5

Pasaulio pažinimas

5

Klasės valandėlė

   
       

6

Tikyba

6

Fizinis ugdymas s.s.

       

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

1

Lietuvių kalba

1

Fizinis ugdymas

1

Matematika

1

Matematika

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Fizinis ugdymas

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Šokis

2

Lietuvių kalba

3

Matematika

3

Matematika

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Pasaulio pažinimas

4

Pasaulio pažinimas

4

Lietuvių kalba

4

Dailė ir technologijos

4

Muzika

4

Dailė ir technologijos

4

Anglų kalba

5

Dailė ir technologijos

5

Pasaulio pažinimas

5

Šokis

   

5

Konsultacija

5

Klasės valandėlė

6

Tikyba/etika

                   

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Matematika

2

Anglų kalba

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

2

Dailė ir technologijos

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

3

Fizinis ugdymas s.s.

3

Matematika

3

Muzika

3

Dailė ir technologijos

3

Anglų kalba

3

Lietuvių kalba

4

Muzika

4

Dailė ir technologijos

4

Anglų kalba

4

Anglų kalba

4

Muzika

4

Dailė ir technologijos

5

Lietuvių kalba

5

Dailė ir technologijos

   

5

Fizinis ugdymas s.s.

5

Pasaulio pažinimas

5

Dailė ir technologijos

6

Klasės valandėlė

6

Konsultacija

       

6

Fizinis ugdymas ch.s.

6

Fizinis ugdymas s.s.

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

1

Lietuvių kalba

1

Anglų kalba

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Matematika

2

Matematika

2

Matematika

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas s.s.

2

Lietuvių kalba

2

Tikyba/etika

3

Muzika

3

Lietuvių kalba

3

Anglų kalba

3

Matematika

3

Pasaulio pažinimas

3

Muzika

4

Teatras

4

Muzika

4

Fizinis ugdymas ch.s.

4

Anglų kalba

4

Fizinis ugdymas sp.s.

4

Teatras

5

Fizinis ugdymas b.

5

Fizinis ugdymas

5

Pasaulio pažinimas

5

Klasės valandėlė

5

Anglų kalba

5

Fizinis ugdymas s.s.

   

6

Tikyba/etika

6

Etika

           

Trumpinimai: s.s.-sporto salė; ch.s-choreografijos salė; t.k.-teatro klasė

Šakių ,,Varpo“ mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

3d klasė 210

4a klasė 305

4b klasė 203

4c klasė 303

4d klasė 201

Vitalija Venienė

Aušra Gudiškienė

Aida Kriaučiūnienė

Virginija Čereškevičienė

Renata Šuopienė

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

Pirmadienis

1

Lietuvių kalba

1

Fizinis ugdymas ch.s.

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

3

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Lietuvių kalba

3

Anglų kalba

3

Lietuvių kalba

3

Dailė ir technologijos

4

Matematika

4

Matematika

4

Matematika

4

Anglų kalba

4

Dailė ir technologijos

5

Muzika

5

Muzika

5

Muzika

5

Muzika

5

Šokis

   

6

Anglų kalba

6

Fizinis ugdymas ch.s.

6

Konsultacija

   

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

Antradienis

1

Pasaulio pažinimas

1

Lietuvių kalba

1

Fizinis ugdymas s.s.

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

2

Lietuvių kalba

2

Matematika

2

Matematika

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas s.s.

3

Lietuvių kalba

3

Šokis

3

Pasaulio pažinimas

3

Fizinis ugdymas s.s.

3

Lietuvių kalba

4

Matematika

4

Dailė ir technologijos

4

Lietuvių kalba

4

Tikyba/etika

4

Tikyba/etika

5

Anglų kalba

5

Dailė ir technologijos

5

Lietuvių kalba

5

Pasaulio pažinimas

   
   

6

Anglų kalba

6

Anglų kalba

6

Papildoma l. k.

   

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

Trečiadienis

1

Matematika

1

Fizinis ugdymas ch.s.

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Matematika

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

2

Fizinis ugdymas ch.s.

2

Lietuvių kalba

2

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Muzika

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

4

Dailė ir technologijos

4

Pasaulio pažinimas

4

Matematika

4

Muzika

4

Muzika

5

Dailė ir technologijos

5

Matematika

5

Klasės valandėlė

5

Fizinis ugdymas ch.s.

5

Pasaulio pažinimas

6

Fizinis ugdymas ch.s.

6

Konsultacija

       

6

Anglų kalba

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

Ketvirtadienis

1

Pasaulio pažinimas

1

Matematika

1

Pasaulio pažinimas

1

Fizinis ugdymas ch.s.

1

Pasaulio pažinimas

2

Anglų kalba

2

Tikyba/etika

2

Tikyba/etika

2

Matematika

2

Fizinis ugdymas

3

Fizinis ugdymas ch.s.

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

3

Lietuvių kalba

4

Lietuvių kalba

4

Muzika

4

Matematika

4

Dailė ir technologijos

4

Lietuvių kalba

   

5

Klasės valandėlė

5

Teatras

5

Dailė ir technologijos

5

Matematika

           

6

Anglų kalba

6

Anglų k.

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

Penktadienis

1

Matematika

1

Lietuvių kalba

1

Lietuvių kalba

1

Matematika

1

Fizinis ugdymas

2

Tikyba/etika

2

Pasaulio pažinimas

2

Matematika

2

Pasaulio pažinimas

2

Lietuvių kalba

3

Muzika

3

Fizinis ugdymas s.s.

3

Dailė ir technologijos

3

Teatras

3

Matematika

4

Šokis

4

Matematika

4

Dailė ir technologijos

4

Lietuvių kalba

4

Muzika

5

Klasės valandėlė

   

5

Papildoma l. k.

       

Trumpinimai: s.s.-sporto salė; ch.s-choreografijos salė; t.k.-teatro klasė