Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Šakių „Varpo“ mokykloje (toliau – Mokykla) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės:

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Mokyklą teikiant prašymą:

 

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠU

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.15 - 15.00