Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1.

Eglė Rutkauskaitė

Matematikos mokytoja

Narė
2.

Lina Laurinaitienė

Fizikos mokytoja

Narė
3.

Inga Ažukienė

Informacinių technologijų mokytoja

Narė
4.

Daiva Bacevičienė

Istorijos mokytoja

Narė
5.

Margarita Balaševičienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Narė
6.

Irmina Banevičienė

Chemijos mokytoja

Narė
7.

Daina Bankauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
8.

Rita Bartkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
9.

Daiva Bataitienė

Socialinė pedagogė

Narė
10.

Aurina Bernotienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
11.

Lidija Brazauskienė

Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo gr. mokytoja

Narė
12.

Nijolė Celiešienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
13.

Aida Celskytė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
14.

Virginija Čereškevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
15.

Rasuolė Čiulkinytė

Specialioji pedagogė

Narė
16.

Rita Čižauskienė

Žmogaus saugos mokytoja

Narė
17.

Vilija Dagilienė

Bibliotekininkė

Narė
18.

Vilma Frančiakienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė
19.

Alvydas Grinkevičius

Informacinių technologijų mokytojas

Narys
20.

Rita Grybienė

Matematikos mokytoja

Narė
21.

Rasa Gudaitienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
22.

Aušra Gudiškienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
23.

Violeta Gurgždaitienė

Matematikos mokytoja

Narė
24.

Astra Ilgūnaitienė

Socialinė pedagogė

Narė
25.

Elvyra Intupienė

Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo gr. mokytoja

Narė
26.

Ingira Jakienė

Muzikos mokytoja

Narė
27.

Jolanta Janušaitytė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
28.

Saulius Jazukevičius 

Geografijos mokytojas

Narys
29.

Dangira Juknevičienė

Biologijos mokytoja

Narė
30.

Laima Juškienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
31.

Žaneta Kazlauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
32.

Teresė Kymantienė

Rusų kalbos mokytoja

Narė
33.

Aida Kriaučiūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
34.

Rasa Litinskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
35.

Rasa Matusienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė
36.

Rita Mauzienė

Istorijos mokytoja

Narė
37.

Daiva Mažeikienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
38.

Vilija Meškaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
39.

Irma Mickevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
40.

Sigitas Mockus

Technologijų mokytojas

Narys
41.

Vilma Naujokaitienė

Tikybos mokytoja

Narė
42.

Živilė Pieniutaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
43.

Rita Pocevičiūtė

Psichologės asistentė

Narė
44.

Jūratė Poderienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
45.

Rima Pranckevičienė

Etikos mokytoja

Narė
46.

Vilija Ramanauskienė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Narė
47.

Daiva Sabaliauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Narė
48.

Inta Sakienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė
49.

Dalia Savickienė

Rusų kalbos mokytoja

Narė
50.

Jolanta Simokaitienė

Tikybos mokytoja, logopedė

Narė
51.

Lina Smilgiuvienė

Dailės mokytoja

Narė
52.

Jūratė Stankaitytė

Psichologė

Narė
53.

Almutė Ščajevienė

Biologijos mokytoja

Narė
54.

Vilma Šimkūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
55.

Daiva Šlėderienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Narė
56.

Darius Šlėderis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Narė
57.

Renata Šuopienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
58.

Kristina Šuopytė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
59.

Algirdas Ulinskas

Fizinio ugdymo mokytojas

Narys
60.

Nijolė Ulinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
61.

Alma Vaičiūnienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Narė
62.

Saulena Valatkaitienė

Technologijų mokytoja

Narė
63.

Laima Valuckienė

Informacinių technologijų mokytoja

Narė
64.

Mindaugas Venckūnas

Direktorius

Narys
65.

Vitalija Venienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
66.

Rasa Vensienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Narė
67.

Laima Venskaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė
68.

Jūratė Žalnorienė

Dailės mokytoja

Narė
69.

Lilija Žurauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

 

Mokytojų tarybos funkcijos

 • Aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.
 • Diskutuoja dėl mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus.
 • Kartu su mokyklos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.