Tėvų taryba

Mokyklos tėvų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovauja

Pareigos taryboje

 1.  

Reda Kentrienė

1a kl.

Narė

 1.  

Reda Naujokaitienė

1b kl.

Narė

 1.  

Vaida Zimnickienė

1c kl.

Narė

 1.  
 

1d kl.

Narė

 1.  

Raimonda Kačiulytė

1e kl.

Narė

 1.  

Gintautė Didžbalienė

2a kl.

Narė

 1.  

Gintarė Staugaitienė

2b kl.

Narė

 1.  

Agnė Grinkevičienė

2c kl.

Narys

 1.  

Laura Kazlauskienė

2d kl.

Narė

 1.  

Juozas Mišeikis

2e kl.

Narys

 1.  

Giedrius Pulokas

3a kl.

Narys

 1.  

Alina Plioplienė

3b kl.

Narė

 1.  

Agnė Liubinienė

3c kl.

Narė

 1.  

Ieva Klimienė

3d kl.

Narė

 1.  

Gintarė Duobienė

4a kl.

Narė

 1.  

Lina Žilaitienė

4b kl.

Narė

 1.  

Mantė Barborinienė

4c kl.

Narė

 1.  

Lilija Martinkevičienė

4d kl.

Narė

 1.  

Irma Mozūraitienė

5a kl.

Narė

 1.  

Jolita Žemaitienė

5b kl.

Narė

 1.  

Vaida Zimnickienė

5c kl.

Narė

 1.  

Vaidas Rimkūnas

5s kl.

Narys

 1.  

Rasa Jankevičienė

6a kl.

Narė

 1.  

Renata Martinkevičienė

6b kl.

Narė

 1.  

Rasa Bakšinskienė

6c kl.

Narė

 1.  

Rosita Gorges

6d kl.

Narė

 1.  

Remigijus Riauba

6e kl.

Narys

 1.  

Anatolijus Kazlauskas

7a kl.

Narys

 1.  

Jurga Vizgirdienė

7b kl.

Narė

 1.  

Indrė Bugvilaitė-Kušlevičienė

7c kl.

Narė

 1.  

Gintarė Narbutė

7d kl.

Narė

 1.  

Estera Milerienė

8a kl.

Narė

 1.  

Irma Jasevičė

8b kl.

Narė

 1.  

Marytė Širvaitienė

8c kl.

Narė

 1.  

Diana Jazukevičienė

8d kl.

Narė

Informacija

Mokykloje veikia klasių tėvų komitetai, kurios renka mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma savo susirinkime. Klasių tėvų komitetai padeda klasių auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.

Mokykloje veikia tėvų taryba, kurią sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Mokyklos tėvų komitetas padeda administracijai spręsti ūkinius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Tėvų tarybą reglamentuoja

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00