Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Šakių „Varpo“ mokyklos neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Neformalaus švietimo

užsiėmimo pavadinimas

Vadovas

Val. sk. Mok. sk.

Vieta

Darbo laikas

5-8 kl. Dramos
studija (teatras)

Vilija
Meškaitienė

5 35

Aktų salė
Aktų salė

Pr. 15.00-17.15
A.15.00-16.30
2-4 kl. Mišrus choras
5-8 kl. Mišrus choras

Ingira Jakienė
Ingira Jakienė

2
4

15
48

120 kab.
120 kab.
120 kab.

Pr. 14.15-15.45
K. 14.15-15.45
P. 14.15-15.45

7-8 kl. Liaudiškų šokių
grupė „Pynė“

Vitalija
Venienė

4 20

Aktų salė
Aktų salė

T. 14.315-15.45
K. 15.00-16.30
1-4 kl. Dailės būrelis
5-8 kl. Dailės būrelis
5-8 kl. Dailės būrelis
Jūratė Žalnorienė
Jūratė Žalnorienė
Lina Smilgiuvienė
1
1
2
12
12
12

117 kab.
117 kab.
114 kab.

T. 14.00-14.45
T. 14.45-15.30
P. 14.15-15.45
5-8 kl. „Darbščiųjų rankų“
būrelis
5-8 kl. „Jaunųjų šaulių“
būrelis

Sigitas Mockus
Sigitas Mockus

2
2
12
14

121 kab.
121 kab.

A. 14.10-15.40
T. 14.10-15.40

5-6 kl. Mergaičių kvadrato
ir BFR būrelis
5-6 kl. Berniukų kvadrato
ir BFR būrelis

Rasa Matusienė
Rasa Matusienė

2
2
30
31

Sporto salė
Sporto salė

Pr. 15.00-16.30
K. 15.50-16.30

5-6 kl. Berniukų krepšinio
būrelis
7-8 kl. Vaikinų krepšinio
būrelis

Daiva Šlėderienė
Daiva Šlėderienė

2
2
22
29
Sporto salė
Sporto salė
A. 15.00-16.30
T. 15.00-16.30

7-8 kl. Vaikinų krepšinio
būrelis

Darius Šlėderis

1 12

Sporto salė

A. 16.30-17.15

5-8 kl. Lengvosios atletikos
būrelis
5-8 kl. Stalo teniso būrelis

Algirdas Ulinskas
Algirdas Ulinskas

2
2
12
12

Stadionas, sporto salė
Koridorius

A. 17.15-18.45
T. 15.00-16.30
1 kl. Judriųjų žaidimų ir BFP būrelis
2 kl. Judriųjų žaidimų ir BFR būrelis
3-4 kl. Kvadrato ir „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ būrelis
5 kl. „Saugaus eismo“ būrelis
5 kl. „Saugaus eismo“ būrelis

Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė

1
1
2
1
1
23
22
35
12
12
Choreografijos salė
Choreografijos salė
Sporto salė
319 kab.
319 kab.
Pr. 13.00-13.45
P. 13.45-14.30
P. 15.00-16.30
T. 14.10-14.55
Pr. 14.55-15.40
1-3 kl. Lipdybos būrelis
„Molinukas“
4 kl. Lipdybos būrelis
„Molinukas“
Virginija Čereškevičienė
Virginija Čereškevičienė
1
1
32
24
303 kab.
303 kab.
T. 13.00-13.45
K. 13.10-13.55
5-8 kl. būrelis „Odos menas“ Daiva Bacevičienė 2 15

212 kab.

K. 15.00-16.30
5-8 kl. Jaunojo ekologų
būrelis
Almutė Ščajevienė 2 18 320 kab. A. 14.10-15.40
5-8 kl. būrelis „Gimtosios
kalbos šalis“
Aida Celskytė 1 15 216/208 kab. A. 15.15-16.00
6 kl. būrelis „Įdomioji
matematika“
Violeta Gurgždaitienė 1 21 209 kab. P. 13.25-14.10
5 kl. būrelis „Mąstyk, skaičiuok,
domėkis“
Rita Grybienė 1 22 315 kab. K. 14.15-15.00
4 kl. Programavimo pradmenys“
5-8 kl. „Programavimas“
Inga Ažukienė
Inga Ažukienė
1
1
17
17
219 kab.
219 kab.
Pr. 14.00-14.45
K. 14.05-14.50
1-3 kl. Kūrybinio programavimo
būrelis
1-3 kl. Kūrybinio programavimo
būrelis
Laima Venskaitienė
Laima Venskaitienė
1
1
15
15
219 kab.
219 kab.
T. 12.10-12.55
T. 13.15-14.00
           
5-6 kl. „Lietuvių kalba kitaip“ Rasa Litinskienė 1 13 207 kab. T. 14.15-15.00

1-4 kl. būrelis „Eksperimentiniai
darbai“
5-8 kl. būrelis „Eksperimentiniai
darbai“

Irmina Banevičienė
Irmina Banevičienė
1
1
12
12
312a kab.
312a kab
Pr. 14.15-15.00
P. 14.15-15.00
1-4 kl. Šaškių būrelis Alvydas Grinkevičius 2 15 201 kab. K. 13.30-15.00
  Viso 59 val. 669    

Sudarė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Šlėderis

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50