Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialistėmis mokykloje dirba

Rima Pranckevičienė Karjeros specialistė

Kab. Nr.112

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

11.55 – 12.20

14.15 – 15.15 

 

Antradienis

14.05 – 15.05

 

Trečiadienis

10.35 – 11.10

 

Ketvirtadienis

8.00 – 9.43

10.35 – 11.10

14.05 – 15.10

 
Penktadienis

10.35 – 11.10

11.55 – 12.20

14.05 – 15.05

 

Klasių valandėlių vedimas, konsultacijos, profesinis veiklinimas.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Daiva Bataitienė Karjeros specialistė

Kab. Nr. 109

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

13.30 – 15.33

 

Antradienis

13.30 – 15.30

 

Trečiadienis

13.30 – 15.00

 

Ketvirtadienis

13.30 – 15.00

 
Penktadienis

13.30 – 15.00

 

Kontaktai Telefonas (+370 345) 60300

El. paštas Rašyti

Informacija

Mokinių ugdymo karjerai tikslas – padėti moksleiviams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros specialisto funkcijos

 • Padėti mokiniams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką).
 • Organizuoti mokinių susitikimus su mūsų mokyklą baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos (užimtumo tarnybos) atstovais; taip pat organizuoti informacinius, metodinius renginius karjeros klausimais.
 • Rengti edukacinius, kultūrinius, socialinius projektus; koordinuoti išvykas į darbo ir profesinio ugdymo įstaigas;
 • Teikti individualias ir grupines konsultacijas mokyklos bendruomenei.
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais (skelbti aktualią informaciją profesinio orientavimo klausimais mokyklos tinklalapyje,  pagal poreikį mokytojų kambaryje, teikti mokyklos bendruomenės nariams informaciją apie darbo rinkos poreikius ir profesijų paklausą; organizuoti karjeros dienas mokykloje; vykdyti švietėjišką bei tiriamąją veiklą mokykloje: ją analizuoti; kaupti naujausią literatūrą, susijusią su mokinių karjera ir įsidarbinimu; pildyti ir koreguoti „Asmeninius mokinių karjeros planus“).
 • Bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais (koordinatoriais, konsultantais, ir kt.), profesinėmis mokyklomis ir kitomis ugdymo arba darbo institucijomis; bendradarbiauti su klasių vadovais, dalykų mokytojais, teikti jiems atitinkamas konsultacijas.
 • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (darbo vietų stebėjimą, mokinių mini praktikas ir pan.), įgytos patirties aptarimą ir kitas veiklas.

Informacijos šaltiniai

 • www.mukis.lt – čia galima rasti naudingos literatūros profesinio švietimo tema mokytojams, tėvams, mokiniams.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.