Pedagogai

Pedagogų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

El. paštas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Elvyra 
Intupienė

Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja

Ikimokyklinio-
priešmokyklinio ugd. gr.

elvyra.intupiene@bendrasisugdymas.lt

Lidija 
Brazauskienė

Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio-
priešmokyklinio ugd. gr.

lidija.brazauskiene@gmail.com

Pradinio ugdymo mokytojai

Aida
Kriaučiūnienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1a kl.

aida.kriauciuniene@bendrasisugdymas.lt

Renata
Šuopienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1b kl.

renata.suopiene@bendrasisugdymas.lt

Virginija
Čereškevičienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1c kl.

virginija.cereskeviciene@bendrasisugdymas.lt

Aušra
Gudiškienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1d kl.

ausra.gudiskiene@bendrasisugdymas.lt

Itana Dirvelienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1e kl.

itana.dirveliene@bendrasisugdymas.lt

Rita
Bartkuvienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2a kl.

rita.bartkuviene@bendrasisugdymas.lt

Lilija
Žurauskienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2b kl.

lilija.zurauskiene@bendrasisugdymas.lt

Laima
Venskaitienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2c kl.

laima.venskaitiene@bendrasisugdymas.lt

Vilma
Šimkūnienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2d kl.

vilma.simkuniene@bendrasisugdymas.lt

Kristina
Šuopytė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja

3a kl.

kristina.suopyte@bendrasisugdymas.lt

Nijolė
Ulinskienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3b kl.

nijole.ulinskiene@bendrasisugdymas.lt

Aurina
Bernotienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3c kl.

aurina.bernotiene@bendrasisugdymas.lt

Nijolė
Celiešienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3d kl.

nijole.celiesiene@bendrasisugdymas.lt

Laima
Juškienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4a kl.

laima.juskiene@bendrasisugdymas.lt

Živilė
Pieniutaitė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b kl.

zivile.pieniutaite@bendrasisugdymas.lt

Daina
Bankauskienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4c kl.

daina.bankauskiene@bendrasisugdymas.lt

Vitalija
Venienė

Pradinio
ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4d kl.

vitalija.veniene@bendrasisugdymas.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Rasa
Litinskienė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

rasa.litinskiene@bendrasisugdymas.lt

Rasa
Vensienė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

rasa.vensiene@bendrasisugdymas.lt

Aida
Celskytė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a kl.

aida.celskyte@bendrasisugdymas.lt

Vilija
Meškaitienė

Lietuvių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

vilija.meskaitiene@bendrasisugdymas.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Daiva
Sabaliauskienė

Anglų
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

daiva.sabaliauskiene@bendrasisugdymas.lt

Jolanta
Janušaitytė

Anglų
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

jolanta.janusaityte@bendrasisugdymas.lt

Žaneta
Kazlauskienė

Anglų
kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6d kl.

zaneta.kazlauskiene@bendrasisugdymas.lt

Rasa
Gudaitienė

Anglų
kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

rasa.gudaitiene@bendrasisugdymas.lt

Daiva
Mažeikienė

Anglų
kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6e kl.

daiva.mazeikiene@bendrasisugdymas.lt

Jūratė
Poderienė

Anglų
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

jurate.poderiene@bendrasisugdymas.lt

Alma
Vaičiūnienė

Vokiečių 
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7d kl.

alma.vaiciuniene@bendrasisugdymas.lt

Margarita
Balaševičienė

Vokiečių
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

7c kl.

margarita.balaseviciene@bendrasisugdymas.lt

Teresė
Kymantienė

Rusų 
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

terese.kymantiene@bendrasisugdymas.lt

Dalia
Savickienė

Rusų
kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

dalia.savickiene@bendrasisugdymas.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Violeta
Gurgždaitienė

Matematikos 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

violeta.gurgzdaitiene@bendrasisugdymas.lt

Rita
Grybienė

Matematikos 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

5s kl.

rita.grybiene@bendrasisugdymas.lt

Eglė Rutkauskaitė

Matematikos 
mokytoja

Mokytoja

5c kl.

egle.rutkauskaite@bendrasisugdymas.lt

Inga
Ažukienė

Informacinių
technologijų
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

inga.azukiene@bendrasisugdymas.lt

Laima
Valuckienė

Informacinių
technologijų
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

laima.valuckiene@bendrasisugdymas.lt

Alvydas
Grinkevičius

Informacinių
technologijų
mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

alvydas.grinkevicius@bendrasisugdymas.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Dangira
Juknevičienė

Biologijos ir
gamtos mokslų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6c kl.

dangira.jukneviciene@bendrasisugdymas.lt

Almutė
Ščajevienė

Biologijos ir
gamtos mokslų mokytoja

Mokytoja metodininkė

8c kl.

almute.scajeviene@bendrasisugdymas.lt

Lina Laurinaitienė

Fizikos 
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

lina.laurinaitiene@bendrasisugdymas.lt

Irmina
Banevičienė

Chemijos 
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6a kl.

irmina.baneviciene@bendrasisugdymas.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Jolanta
Simokaitienė

Tikybos
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

jolanta.simokaitiene@bendrasisugdymas.lt

Vilma
Naujokaitienė

Tikybos
mokytoja

Mokytoja metodininkė

8d kl.

vilma.naujokaitiene@bendrasisugdymas.lt

Rima
Pranckevičienė

Etikos 
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

7b kl.

rima.pranckeviciene@bendrasisugdymas.lt

Daiva
Bacevičienė

Istorijos mokytoja
 

Mokytoja metodininkė

 

daiva.baceviciene@bendrasisugdymas.lt

Rita
Mauzienė

Istorijos 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

rita.mauziene@bendrasisugdymas.lt

Saulius 
Jazukevičius

Geografijos 
mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

saulius.jazukevicius@bendrasisugdymas.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Saulena 
Valatkaitienė

Technologijų 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

saulena.valatkaitiene@bendrasisugdymas.lt

Irmina
Banevičienė

Technologijų 
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6a kl.

irmina.baneviciene@bendrasisugdymas.lt

Sigitas
Mockus

Technologijų 
mokytojas

Vyresnysis mokytojas

7a kl.

sigitas.mockus@bendrasisugdymas.lt

Vilija
Meškaitienė

Teatro
mokytoja

Mokytoja ekspertė

 

vilija.meskaitiene@bendrasisugdymas.lt

Jūratė
Žalnorienė

Dailės ir
technologijų
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

jurate.zalnoriene@bendrasisugdymas.lt

Lina
Smilgiuvienė

Dailės 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

8b kl.

lina.smilgiuviene@bendrasisugdymas.lt

Ingira
Jakienė

Muzikos 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

ingira.jakiene@bendrasisugdymas.lt

Daiva
Šlėderienė

Fizinio
ugdymo 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

daiva.slederiene@bendrasisugdymas.lt

Rasa
Matusienė

Fizinio
ugdymo 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

rasa.matusiene@bendrasisugdymas.lt

Algirdas
Ulinskas

Fizinio
ugdymo 
mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

algirdas.ulinskas@bendrasisugdymas.lt

Rita
Čižauskienė

Fizinio
ugdymo 
mokytoja

Vyresnioji mokytoja

6b kl.

rita.cizauskiene@bendrasisugdymas.lt

Kitos srities mokytojai

 

Rita Čižauskienė

Gyvenimo įgūdžiai

Vyresnioji mokytoja

6b kl.

rita.cizauskiene@bendrasisugdymas.lt

Mokytojo padėjėjai ir pailgintos darbo dienos grupės auklėtojai

Irma 
Adomaitienė

Mokytojo padėjėja

 

 

irma.adomaitiene@gmail.com

Aušra 
Bertašiūtė

Mokytojo padėjėja

 

 

ausra.bertasiute@gmail.com

Gylė
Žydrūnė

Mokytojo padėjėja

 

 

zydrunegyle@gmail.com

Andželika 
Rapulskytė

Mokytojo padėjėja

 

 

andzelikarapulskyte@gmail.com

Daiva Dailidienė

Mokytojo padėjėja

 

 

dailedaiva@gmail.com

Vilma Staugaitienė

Mokytojo padėjėja

 

 

vilmastaugaitiene@gmail.com

Elvyra
Intupienė

Mokytojo padėjėja
(Slavikų prd.
ugd. skyrius)

 

 

elvyra.intupiene@bendrasisugdymas.lt

Alma
Vaičiūnienė 

Pailgintos darbo
dienos grupės
auklėtoja

 

 

alma.vaiciuniene@bendrasisugdymas

Rita
Mauzienė

Pailgintos darbo
dienos grupės
auklėtoja

 

 

rita.mauziene@bendrasisugdymas.lt

Vilija
Ramanauskienė

Pailgintos darbo
dienos grupės
auklėtoja

Vyresnioji mokytoja

 

vilija.ramanauskiene@bendrasisugdymas.lt

 

 

 

 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00