Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge mokykloje dirba

Rasuolė Čiulkinytė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 17.30

Antradienis

     

Trečiadienis

8.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 18.30

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 17.30

Penktadienis

8.00 – 12.00

   

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Veda specialiąsias lietuvių k. ir matematikos pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja mokytojus pritaikytų ir individualizuotų dalyko programų sudarymo, mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių parinkimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, kitus tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese asmenis specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę, formuoja jos pozityvų požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.