Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakinga

Inta Sakienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 14.45 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas (+370 345) 60 301

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinio ugdymo programos turinys santykinai skirstomas į ugdymo(si) sritis:

 1. dorinis ugdymas;
 2. kalbinis ugdymas;
 3. matematinis ugdymas;
 4. gamtamokslinis ir socialinis ugdymas;
 5. meninis ir technologinis ugdymas;
 6. kūno kultūros ir sveikatos ugdymas.

Pradinio ugdymo programoje kiekviena ugdymo(si) sritis skirta visų kompetencijų integraliems pradmenims plėtoti. Gali būti kuriamas integralus pradinio ugdymo turinys, jungiantis visų ar kelių ugdymo sričių turinį, arba išskiriami atskiri ugdymo dalykai. Dorinio ugdymo srityje jaunesniam negu 14 metų mokiniui mokytis etikos arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos parenka tėvai (globėjai), valstybės globojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti institucija.

Integruojamosios, prevencinės ir kitos ugdymo programos:

Pradinio ugdymo programa gali būti įgyvendinama kartu su dailėsmuzikiniumeniniuinžineriniu ir kitu ugdymu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.