Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologėmis mokykloje dirba

Jūratė Stankaitytė Psichologė

Kab. Nr. 107

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.30 – 12.00
12.45 – 14.15

12.00 – 12.45

7.30 – 8.30
14.15 – 17.15

Antradienis

 

 

15.45 – 17.15

Trečiadienis

8.30 – 12.00
12.45 – 14.45

12.00 – 12.45

7.30 – 8.30
14.45 – 17.15

Ketvirtadienis

9.00 – 12.00
12.45 – 14.45

12.00 – 12.45

8.00 – 9.00
14.45 – 17.15

Penktadienis

8.30 – 12.00
12.45 – 13.45

12.00 – 12.45

13.45 – 17.15

*Esant tam tikroms situacijom kontaktinis ir nekontaktinis laikas gali būti koreguojamas.

Kontaktai Telefonas (+370 345) 60 300

El. paštas Rašyti

Rita Pocevičiūtė Psichologo asistentė

Kab. Nr. 321

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

-

 

-

Antradienis

8.00 – 13.00

 

13.30 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 10.30

 

-

Ketvirtadienis

8.00 – 12.30

 

13.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 12.00

 

12.30 – 16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, jų sprendimas, konsultuojant vaiką, aktyviai bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais. Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. 

Psichologo funkcijos

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, spec. pedagogu, logopedu, socialiniais pedagogais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 • Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Inicijuoja ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Mokyklos psichologo asistentas

 • Bendradarbiauja su mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.
 • Veda klasės valandėles bei mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes.

Funkcijos

 • Psichologinis švietimas.
 • Prevencinė veikla.
 • Konsultavimas savo kompetencijos ribose.

Dokumentai

Psichologas Dydis
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 109.8 KB

Psichologo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.