Ugdymo organizavimas

Mokslo metų skirstymas pusmečiais ir mokinių atostogos.

Mokslo metai prasideda 2023 metų rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 metų rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas visiems 1–8 klasių moksleiviams skirstomas pusmečiais:

Kasės Pirmasis pusmetis Antrasis pusmetis Savaičių skaičius
  Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga  
1 – 4 09 – 01 01 – 19 01 – 22 06 – 07 35 (175dienos)
5 – 8 09 – 01 01 – 19 01 – 22 06 – 21 37 (185 dienos)

Moksleiviai visus mokslo metus mokosi penkias dienas per savaitę.

Pamokų pradžia 8.00 val.

Mokinių atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens (1 – 8kl.) Spalio 30 d. Lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) (1 – 8 kl.) Gruodžio 27 d. Sausio 5 d.
Žiemos (1 – 8 kl.) Vasario 19 d. Vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) (1 – 8 kl.) Balandžio 2 d. Balandžio 5 d.
Vasaros (1 – 4 kl.) Birželio 10 d. Rugpjūčio 31 d
Vasaros (5 – 8 kl.) Birželio 25 d. Rugpjūčio 31 d

Pamokų ir pertraukų laikas:

„Varpo“ mokykloje

1 klasės 2 – 8 klasės
1. 8.00 – 8.35 1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.30 2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.25 3. 9.55 – 10.35
4. 11.10 – 11.45 4. 11.00 – 11.45 
5. 12.15 – 12.50 5. 12.15 – 13.00 

1 klasių
Maitinimasis valgykloje

1e, 1d,1c 10.25 – 10.40

1a, 1b 10.55 - 11.10 

6. 13.25 – 14.10
7. 14.15 – 15.00

2 - 8 klasių
Maitinimasis valgykloje

2 klasės 10.40 - 10.55
3, 4 klasės 11.45 - 12.00
6, 7, 8 klasės 13.00

Mokytojai 13.00
Prailginta grupė 13.25

Slavikų skyriuje:

Pilnos dienos mišri ikimokyklinė – priešmokyklinė ugdymo grupė 7.00 – 17.30 val.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 - 14.00
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50