Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu mokykloje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje dirba

Jolita Gražinskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vykdanti sveikatos priežiūrą Šakių ,,Varpo“ mokykloje ir Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyriuje

Kab. Nr. 123

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.36  

Antradienis

7.30 – 15.36  

Trečiadienis

7.30 – 15.36  

Ketvirtadienis

7.30 – 15.36  
Penktadienis 7.30 – 15.36  

Kontaktai Mobilusis +370 640 27508

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas.
  • Pranešimai mokyklos (atskirų klasių) vadovams apie mokinių sveikatą.
  • Elektroninio dienyno užpildymas skiltyje „žinios apie mokinių sveikatą“.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes.
  • Sudaro fizinio pajėgumo grupių sąrašus.
  • Dalyvauja sporto renginiuose.
  • Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.
 • Mokyklos aplinkos atitiktis visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Vertino mokyklos aplinką (patalpų apšvietimas, mikroklimato režimas, suolų būklė, ugdymo patalpų, stadionų būklė).
 • Užtikrina traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Mokyklos sveikos gyvensenos projektų, programų, viktorinų organizavimas ir dalyvavimas juose.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Teikia individualias konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimas (mokiniams, tėvams, mokytojams).
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) paplitimo nustatymas.
 • Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką bei informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei.
 • Pirmosios medicinos pagalbos teikimas, koordinavimas ir mokymas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.15 - 15.00
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.