Metodinės grupės

Metodinės grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Metodinė grupė

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Pradinių klasių metodinė grupė

Daina Bankauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Metodinės grupės pirmininkė

2.

Kalbų metodinė grupė

Daiva Mažeikienė

Anglų kalbos mokytoja

Metodinės grupės pirmininkė

3.

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Irmina Banevičienė

Chemijos mokytoja ir mokytojo padėjėja

Metodinės grupės pirmininkė

4.

Socialinių mokslų metodinė grupė

Saulius Jazukevičius

Geografijos mokytojas

Metodinės grupės pirmininkas

5.

Menų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Rasa Matusienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Metodinės grupės pirmininkas

6.

5-8 klasių auklėtojų metodinė grupė

Rita Čižauskienė

Žmogaus sauga mokytoja Metodinės grupės pirmininkė

Metodinių grupių funkcijos

 • Gerinti ir tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir siekti švietimo proceso veiksmingumo.
 • Reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.
 • Aktyvinti ir plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, socialiniais partneriais.
 • Kurti bei tobulinti edukacines aplinkas, siekiant kiekvieno mokinio maksimalios pažangos.
 • Gerinti ugdymo kokybę, tobulinant mokinių vertinimą ir įsivertinimą, skatinti mokinių kūrybiškumą.

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00