Moksleivių taryba

Moksleivių tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1.

Kamilė Skrodenytė

8b kl.

Pirmininkė

2.

Kamilė Puidokaitė

8a kl.

Pavaduotoja

3.

 Einius Tarvydas

6a kl.

Narys

4.

Vesta Kriaučiūnaitė

7a kl.

Narė
5.

Nojus Totoraitis

8a kl.

Narys
6.

Luknė Veikšaitė

8a kl.

Narė

7.

Gabrielė Blažaitytė

8b kl.

Narė

8.

Saulė Varvarinaitė

8b kl.

Narė
9.

Eimantas Puidokas

8b kl.

Narys
10.

Kipras Stankaitis

8b kl.

Narys

Informacija

Moksleivių taryba – nuolat veikianti moksleivių savivaldos institucija. Ji renkama vieneriems mokslo metams 5–8 klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkime slaptu balsavimu.

Moksleivių tarybos funkcijos

 • Į posėdžius renkasi bent kartą per mėnesį.
 • Yra teisėta, jei posėdyje dalyvauja 2/3 visų narių.
 • Nutarimus priimama dalyvaujančių balsų dauguma;
 • Slaptu balsavimu renka pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių.
 • Slaptu balsavimu renka 5 atstovus į mokyklos tarybą.
 • Teikia mokyklos vadovybei siūlymus dėl mokyklos veiklos bei ugdymo plano ir kitų juridinių aktų sudarymo.
 • Kartu su mokyklos vadovybe rengia mokyklos renginių planą.
 • Organizuoja moksleivių apklausą mokyklos strateginiam veiklos planui, veiklos programai, mokslo metų ugdymo planui ir kitoms reikmėms.
 • Koordinuoja klasių komitetų veiklą, planuoja ir organizuoja moksleivių nepamokinę veiklą ir laisvalaikį.
 • Teikia siūlymus dėl moksleivių socialinės rūpybos veiklos organizavimo bei įvairių edukacinių ir partnerystės programų bei projektų įgyvendinimo.
 • Kartu su mokyklos vadovybe rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 • Svarsto moksleivių teisių ir pareigų klausimus, teikia siūlymus mokyklos vadovybei.
 • Inicijuoja klasių seniūnų ir pavaduotojų susirinkimus ir moksleivių konferencijas.
 • Seniūnų ir pavaduotojų pavasario susirinkime pateikia metinės veiklos ataskaitą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.25 - 14.10
 • 7. 14.15 - 15.00