Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Rasuolė Čiulkinytė

Mokytojų atstovė Pirmininkė
2.

Lina Tarnauskienė

Tėvų atstovė

Pavaduotoja
3.

Jūratė Poderienė

Mokytojų atstovė

Narė
4.

Algirdas Ulinskas

Mokytojų atstovas

Narė
5.

Daiva Mažeikienė

Mokytojų atstovė

Narė
6.

Sigitas Mockus

Mokytojų atstovas

Narė
7.

Vesta Kriaučiūnaitė 7a kl.

Mokinių atstovė

Narė
8.

Kamilė Skrodenytė 8b kl.

Mokinių atstovė

Narė
9.

Gabija Statkutė 8b kl.

Mokinių atstovė

Narė
10.

Veronika Tarnauskaitė 6a kl.

Mokinių atstovė

Narė
11.

Matas Liudžius 7d kl.

Mokinių atstovas

Narė
12.

Vaida Zimnickienė

Tėvų atstovė

Narė
13.

Diana Jazukevičienė

Tėvų atstovė

Narė
14.

Juozas Mišeikis

Tėvų atstovas

Narė
15.

Estera Milerienė

Tėvų atstovė

Narė

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;
 • Aptaria siūlymus vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;
 • Prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.20 - 13.05
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.