Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Šakių „Varpo“ mokyklos neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Neformalaus švietimo

užsiėmimo pavadinimas

Vadovas

Val. sk. Mok. sk.

Vieta

Darbo laikas

5-8 kl. Dramos
studija (teatras)

Vilija
Meškaitienė

5 30

Aktų salė
Aktų salė

Pr. 15.00-17.30
A.14.05-15.35
2-4 kl. Mišrus choras
5-8 kl. Mišrus choras

Ingira Jakienė
Ingira Jakienė

2
4

22
48

120 kab.
120 kab.
120 kab.

Pr. 14.00-15.30
K. 14.00-15.30
P. 14.00-15.30

6-7 kl. Liaudiškų šokių
grupė „Pynė“

Vitalija
Venienė

4 18

Aktų salė
Aktų salė

T. 14.30 -16.00
K. 14.50-16.20
1-4 kl. Dailės būrelis
5-8 kl. Dailės būrelis
5-8 kl. Dailės būrelis
Jūratė Žalnorienė
Jūratė Žalnorienė
Lina Smilgiuvienė
1
1
2
12
10
12

117 kab.
117 kab.
114 kab.

T. 14.05-14.50
T. 14.50-15.35
P. 13.15-14.45
5-8 kl. „Darbščiųjų rankų“
būrelis
5-8 kl. „Jaunųjų šaulių“
būrelis

Sigitas Mockus
Sigitas Mockus

2
2
12
14

121 kab.
121 kab.

A. 14.00-15.30
T. 14.00-15.30

5-6 kl. Mergaičių kvadrato
ir BFR būrelis
5-6 kl. Berniukų kvadrato
ir BFR būrelis

Rasa Matusienė
Rasa Matusienė

2
2
12
12

Sporto salė
Sporto salė

A. 14.50-16.20
K. 14.50-16.20

5-6 kl. Berniukų krepšinio
būrelis
7-8 kl. Vaikinų krepšinio
būrelis

Daiva Šlėderienė
Daiva Šlėderienė

2
2
16
12
Sporto salė
Sporto salė
T. 14.30-16.00
Pr. 14.50-16.20

7-8 kl. Vaikinų krepšinio
būrelis

Darius Šlėderis

2 15

Sporto salė

T. 16.00-17.30

5-8 kl. Lengvosios atletikos
būrelis
5-8 kl. Stalo teniso būrelis

Algirdas Ulinskas
Algirdas Ulinskas

2
2
12
12

Stadionas, sporto salė
Koridorius

T. 17.30-19.00
P. 14.50-16.20
1 kl. Judriųjų žaidimų ir BFP būrelis
2 kl. Judriųjų žaidimų ir BFR būrelis
3-4 kl. Kvadrato ir „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ būrelis
5 kl. „Saugaus eismo“ būrelis
5 kl. „Saugaus eismo“ būrelis

Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė
Rita Čižauskienė

1
1
2
1
1
23
22
34
23
22
Choreografijos salė
Choreografijos salė
Sporto salė
317 kab.
317 kab.
Pr. 14.00-14.45
P. 14.00-14.45
P. 14.50-16.20
T. 14.05-14.50
Pr. 14.50-15.35
1-3 kl. Lipdybos būrelis
„Molinukas“
4 kl. Lipdybos būrelis
„Molinukas“
Virginija Čereškevičienė
Virginija Čereškevičienė
1
1
27
20
303 kab.
303 kab.
K. 13.15-14.00
P. 12.10-12.55
5-8 kl. būrelis „Odos menas“ Daiva Bacevičienė 2 12

212 kab.

Pr. 14.50-16.20
5-8 kl. Jaunojo ekologų
būrelis
Almutė Ščajevienė 2 14 320 kab. P. 14.05-15.35
5-8 kl. būrelis „Gimtosios
kalbos šalis“
Aida Celskytė 1 12 218/208 kab. Pr. 15.00-15.45
6 kl. būrelis „Įdomioji
matematika“
Violeta Gurgždaitienė 0.5 13 209 kab. P. 14.00-14.25
5 kl. būrelis „Mąstyk, skaičiuok,
domėkis“
Rita Grybienė 1 22 315 kab. T. 13.15-14.00
4 kl. Programavimo pradmenys“
5-8 kl. „Programavimas“
Inga Ažukienė
Inga Ažukienė
1
1
17
17
219 kab.
219 kab.
Pr. 14.00-14.45
K. 14.05-14.50
1-3 kl. Kūrybinio programavimo
būrelis
1-3 kl. Kūrybinio programavimo
būrelis
Laima Venskaitienė
Laima Venskaitienė
1
1
15
15
219 kab.
219 kab.
T. 12.10-12.55
T. 13.15-14.00
6 kl. „Jaunųjų matematikų
būrelis“
Gražina Augaitienė 0.5 10 214 kab. A.14.05-14.30
5-6 kl. „Lietuvių kalba kitaip“ Rasa Litinskienė 1 12 207 kab. T. 14.55-15.40

1-4 kl. būrelis „Eksperimentiniai
darbai“
5-8 kl. būrelis „Eksperimentiniai
darbai“

Irmina Banevičienė
Irmina Banevičienė
1
1
18
10
312a kab.
312a kab
K. 13.15-14.00
P. 14.05-14.50
1-4 kl. Šaškių būrelis Alvydas Grinkevičius 2 22 203 kab. K. 13.15-14.45
  Viso 61 val. 650    

Sudarė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Šlėderis

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.05 - 14.50
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.