Turinio auditas

81%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2023-05-28 Covid-19 Sena informacija

Nebeaktualu, triname?

Karolis
191 2023-05-28 Nerūkymo zonos Neutrali

Mokiniams čia ir tėvams pridėti nuorodą?

Karolis
202 2023-05-28 Ugdymo aplinka Neutrali Karolis
205 2023-05-28 Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2022-2023 m. m. Neutrali Karolis
206 2023-05-28 Pareigybės aprašymai Neutrali Karolis
207 2023-05-28 Pradinis ugdymas Neutrali Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-05-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Karolis
129 2023-05-28 Kontaktai Neutrali

Atnaujinus modulį išjungti datą apačioje.

Lina
194 2023-05-28 Renginiai Neutrali

Paklausti mokyklos kokius būtinai reikia sukelti iš tų nuorodų pas jų psl.

INFORMACIJA:

Čia labai daug, nekelsime, bet gal yra ten labai svarbios naujienos, kurios labai reikalingos.

5. https://www.varpas.lt/renginiai/

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
192 2023-05-28 ,,Kokybės krepšelis" rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia grupės sudėtis?

Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-05-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - direktoriui.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Karolis
155 2023-05-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
161 2023-05-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
162 2023-05-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Karolis
171 2023-05-28 Priėmimas į mokyklą Sena informacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Karolis
177 2023-05-28 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Karolis
178 2023-05-28 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2023-05-28 Mokyklos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
164 2023-05-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-05-28 Pedagogai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 2023-05-28 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 2023-05-28 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.(Tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretore )

Karolis
8 2023-05-28 Moksleivių taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
9 2023-05-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 2023-05-28 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai 

Karolis
18 2023-05-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
19 2023-05-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
21 2023-05-28 Psichologas Bendrieji reikalavimai Karolis
22 2023-05-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 2023-05-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 2023-05-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 2023-05-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Karolis
30 2023-05-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.

Karolis
32 2023-05-28 1,2% parama Neutrali Karolis
34 2023-05-28 Ugdymas Neutrali Karolis
35 2023-05-28 Ugdymo organizavimas Neutrali

Radau ir sudėjau pakoreguosi kaip tau geriau

Karolis
41 2023-05-28 Projektinė veikla Neutrali Karolis
43 2023-05-28 Aktualu mokiniams Neutrali Karolis
44 2023-05-28 Aktualu mokytojams Neutrali Karolis
45 2023-05-28 Aktualu tėvams Neutrali Karolis
46 2023-05-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 2023-05-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 2023-05-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
53 2023-05-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Karolis
54 2023-05-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 2023-05-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Karolis
57 2023-05-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

 

Karolis
62 2023-05-28 Mokykla Neutrali Karolis
63 2023-05-28 Misija, vizija, vertybės Neutrali Karolis
68 2023-05-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
74 2023-05-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Karolis
77 2023-05-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 2023-05-28 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 2023-05-28 Apie mokyklą Neutrali Karolis
81 2023-05-28 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Karolis
82 2023-05-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 2023-05-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2023-05-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 2023-05-28 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai


 

Lina
104 2023-05-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 2023-05-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
114 2023-05-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Karolis
115 2023-05-28 Mokyklos simboliai Neutrali Karolis
116 2023-05-28 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 2023-05-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Karolis
124 2023-05-28 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Rekomendacija Lina
126 2023-05-28 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
130 2023-05-28 Slapukų politika Neutrali Karolis
145 2023-05-28 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Lina
156 2023-05-28 Turinio auditas Neutrali Karolis
157 2023-05-28 Ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
159 2023-05-28 Logopedas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
160 2023-05-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
163 2023-05-28 Savivalda Neutrali Karolis
165 2023-05-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
166 2023-05-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 2023-05-28 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
168 2023-05-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Karolis
170 2023-05-28 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
172 2023-05-28 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Karolis
174 2023-05-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
175 2023-05-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Karolis
179 2023-05-28 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
180 2023-05-28 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
181 2023-05-28 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
182 2023-05-28 Pradžia Neutrali Karolis
183 2023-05-28 Pirmasis dešimtmetis Neutrali Karolis
184 2023-05-28 Antrasis dešimtmetis Neutrali Karolis
185 2023-05-28 Ne pabaiga Neutrali Karolis
188 2023-05-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
189 2023-05-28 Projektai varpas Neutrali Karolis
190 2023-05-28 Mokyklos uniforma Rekomendacija Karolis
193 2023-05-28 Kokybės krepšelis Rekomendacija Lina
196 2023-05-28 Slavikų ugdymo skyriaus pilnos dienos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas Neutrali Karolis
197 2023-05-28 Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičius Neutrali Karolis
198 2023-05-28 Pailgintos dienos grupė Neutrali Karolis
199 2023-05-28 Mokytojo padėjėjas Neutrali Lina
200 2023-05-28 Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
201 2023-05-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
203 2023-05-28 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
204 2023-05-28 Projektinės veiklos Neutrali Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-05-28 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Karolis
2 2023-05-28 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - direktoriui.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Karolis
4 2023-05-28 Pedagogai Bendrieji reikalavimai Karolis
6 2023-05-28 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Karolis
7 2023-05-28 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.(Tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretore )

Karolis
8 2023-05-28 Moksleivių taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
9 2023-05-28 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
11 2023-05-28 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai 

Karolis
18 2023-05-28 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
19 2023-05-28 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Karolis
21 2023-05-28 Psichologas Bendrieji reikalavimai Karolis
22 2023-05-28 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
23 2023-05-28 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Karolis
27 2023-05-28 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Karolis
28 2023-05-28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Karolis
30 2023-05-28 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.

Karolis
32 2023-05-28 1,2% parama Neutrali Karolis
34 2023-05-28 Ugdymas Neutrali Karolis
35 2023-05-28 Ugdymo organizavimas Neutrali

Radau ir sudėjau pakoreguosi kaip tau geriau

Karolis
41 2023-05-28 Projektinė veikla Neutrali Karolis
43 2023-05-28 Aktualu mokiniams Neutrali Karolis
44 2023-05-28 Aktualu mokytojams Neutrali Karolis
45 2023-05-28 Aktualu tėvams Neutrali Karolis
46 2023-05-28 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Karolis
47 2023-05-28 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Karolis
52 2023-05-28 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
53 2023-05-28 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Karolis
54 2023-05-28 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Karolis
56 2023-05-28 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Karolis
57 2023-05-28 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

 

Karolis
62 2023-05-28 Mokykla Neutrali Karolis
63 2023-05-28 Misija, vizija, vertybės Neutrali Karolis
64 2023-05-28 Mokyklos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Karolis
68 2023-05-28 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Karolis
74 2023-05-28 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Karolis
77 2023-05-28 Versija neįgaliesiems Neutrali Karolis
78 2023-05-28 Svetainės medis Neutrali Karolis
79 2023-05-28 Apie mokyklą Neutrali Karolis
81 2023-05-28 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Karolis
82 2023-05-28 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Karolis
83 2023-05-28 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2023-05-28 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Karolis
87 2023-05-28 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai


 

Lina
104 2023-05-28 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Karolis
107 2023-05-28 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Karolis
114 2023-05-28 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Karolis
115 2023-05-28 Mokyklos simboliai Neutrali Karolis
116 2023-05-28 Tradiciniai renginiai Neutrali Karolis
118 2023-05-28 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Karolis
124 2023-05-28 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Rekomendacija Lina
126 2023-05-28 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
129 2023-05-28 Kontaktai Neutrali

Atnaujinus modulį išjungti datą apačioje.

Lina
130 2023-05-28 Slapukų politika Neutrali Karolis
145 2023-05-28 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Lina
155 2023-05-28 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Karolis
156 2023-05-28 Turinio auditas Neutrali Karolis
157 2023-05-28 Ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Karolis
159 2023-05-28 Logopedas Bendrieji reikalavimai 

Karolis
160 2023-05-28 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Karolis
161 2023-05-28 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Karolis
162 2023-05-28 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Karolis
163 2023-05-28 Savivalda Neutrali Karolis
164 2023-05-28 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Karolis
165 2023-05-28 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Karolis
166 2023-05-28 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Karolis
167 2023-05-28 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Karolis
168 2023-05-28 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Karolis
170 2023-05-28 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Karolis
171 2023-05-28 Priėmimas į mokyklą Sena informacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Karolis
172 2023-05-28 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Karolis
174 2023-05-28 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Karolis
175 2023-05-28 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Karolis
176 2023-05-28 Covid-19 Sena informacija

Nebeaktualu, triname?

Karolis
177 2023-05-28 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Karolis
178 2023-05-28 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Karolis
179 2023-05-28 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Karolis
180 2023-05-28 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Karolis
181 2023-05-28 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Karolis
182 2023-05-28 Pradžia Neutrali Karolis
183 2023-05-28 Pirmasis dešimtmetis Neutrali Karolis
184 2023-05-28 Antrasis dešimtmetis Neutrali Karolis
185 2023-05-28 Ne pabaiga Neutrali Karolis
188 2023-05-28 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Karolis
189 2023-05-28 Projektai varpas Neutrali Karolis
190 2023-05-28 Mokyklos uniforma Rekomendacija Karolis
191 2023-05-28 Nerūkymo zonos Neutrali

Mokiniams čia ir tėvams pridėti nuorodą?

Karolis
192 2023-05-28 ,,Kokybės krepšelis" rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia grupės sudėtis?

Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Karolis
193 2023-05-28 Kokybės krepšelis Rekomendacija Lina
194 2023-05-28 Renginiai Neutrali

Paklausti mokyklos kokius būtinai reikia sukelti iš tų nuorodų pas jų psl.

INFORMACIJA:

Čia labai daug, nekelsime, bet gal yra ten labai svarbios naujienos, kurios labai reikalingos.

5. https://www.varpas.lt/renginiai/

Karolis
196 2023-05-28 Slavikų ugdymo skyriaus pilnos dienos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas Neutrali Karolis
197 2023-05-28 Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičius Neutrali Karolis
198 2023-05-28 Pailgintos dienos grupė Neutrali Karolis
199 2023-05-28 Mokytojo padėjėjas Neutrali Lina
200 2023-05-28 Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
201 2023-05-28 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
202 2023-05-28 Ugdymo aplinka Neutrali Karolis
203 2023-05-28 Bendradarbiavimas Neutrali Karolis
204 2023-05-28 Projektinės veiklos Neutrali Karolis
205 2023-05-28 Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2022-2023 m. m. Neutrali Karolis
206 2023-05-28 Pareigybės aprašymai Neutrali Karolis
207 2023-05-28 Pradinis ugdymas Neutrali Karolis