1,2 proc. parama
1,2 proc. parama Dydis
2022 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 103.63 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 131.77 KB
2023 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 491.57 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 131.81 KB