Dokumentai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-05-30 12:39:26 1.87 MB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 3.18 MB
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 1.87 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 8.35 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 333.84 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 346.92 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 434.28 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:42:42 5.21 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 414 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 421.25 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 441.49 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:05 4.78 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:16 426.32 KB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:33 429.1 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:57 424.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:30 4.25 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 225.28 KB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 193.67 KB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:23 183.08 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:44:32 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 18:59:13 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 18:59:21 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 18:59:32 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 18:59:55 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:00:23 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:00:38 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:00:48 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:00:58 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:01:52 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:01:59 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:02:08 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:03:57 488.71 KB