Dokumentai
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Šakių ,,Varpo” mokyklos projekto ,,Kokybės krepšelio” veiklos tobulinimo planas 2023-03-26 13:37:16 939.69 KB
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Šakių ,,Varpo” mokyklos 2021-12-30 sutartis Nr. S-1/VL-2 2023-03-26 13:37:16 482.88 KB
Įsakymas dėl 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo NR. V-85 „Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“, pakeitimo 2023-03-27 12:15:57 36.06 KB