Dokumentai
2018 m. Atnaujinta Dydis
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:44:32 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 18:59:13 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 18:59:21 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 18:59:32 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 18:59:55 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:00:23 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:00:38 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:00:48 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:00:58 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:01:52 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:01:59 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:02:08 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:03:57 488.71 KB