Dokumentai
1,2 proc. parama Atnaujinta Dydis
2022 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 2023-03-18 10:14:03 103.63 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-03-18 10:14:03 131.77 KB