Civilinė sauga
Civilinė sauga Dydis
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas 2021 m. 191.85 KB
Žmonių evakavimo planai 295.23 KB