Mokyklos išorinis vertinimas
Mokyklos išorinis vertinimas Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m. 315.77 KB
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo 215.7 KB