2018 m.
2018 m. Dydis
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 488.71 KB