Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga Dydis
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 321.19 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 271.35 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 258.29 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 376.04 KB