Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija Dydis
Dėl mokyklos direktoriaus nusišalinimo priėmimo 100.59 KB
2024-2027 metų Korupcijos prevencijos programa 105.56 KB
2024-2027 metų Korupcijos prevencijos programos planas 120.95 KB
Korupcijos prevencijos programos ataskaita už 2023 m. 86.28 KB
Korupcijos prevencijos programa 108.46 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 51.52 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir kontrolę skyrimo 34.82 KB