Mokinių maitinimas
Mokinių maitinimas Dydis
Valgiaraščiai
Šakių ,,Varpo” mokyklos 6-10 m. amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.33 MB
Šakių Varpo mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.37 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos Slavikų mišrios grupės amžiaus ugdytinių valgiaraščiai 1.34 MB
Dokumentai
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 160.84 KB
Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 112.82 KB
Maitinimo organizavimo Šakių „Varpo“ mokykloje tvarkos aprašas 2021 m. 148.63 KB
Socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2021 m. 167.99 KB
„Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 136.11 KB