Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojų pareigybių aprašymai Dydis
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 102.27 KB