Techninio personalo pareigybių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai Dydis
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 101.98 KB