Turinio auditas

81%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
176 2024-07-14 Covid-19 Sena informacija

Nebeaktualu, triname?

Lina
191 2024-07-14 Nerūkymo zonos Neutrali

Mokiniams čia ir tėvams pridėti nuorodą?

Lina
202 2024-07-14 Ugdymo aplinka Neutrali Lina
205 2024-07-14 Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
206 2024-07-14 Pareigybės aprašymai Neutrali Lina
207 2024-07-14 Pradinis ugdymas Neutrali Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-14 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Lina
129 2024-07-14 Kontaktai Neutrali

Atnaujinus modulį išjungti datą apačioje.

Lina
194 2024-07-14 Renginiai Neutrali

Paklausti mokyklos kokius būtinai reikia sukelti iš tų nuorodų pas jų psl.

INFORMACIJA:

Čia labai daug, nekelsime, bet gal yra ten labai svarbios naujienos, kurios labai reikalingos.

5. https://www.varpas.lt/renginiai/

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
192 2024-07-14 ,,Kokybės krepšelis" rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia grupės sudėtis?

Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-07-14 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - direktoriui.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Lina
155 2024-07-14 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
161 2024-07-14 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Lina
162 2024-07-14 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Lina
171 2024-07-14 Priėmimas į mokyklą Sena informacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Lina
177 2024-07-14 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Lina
178 2024-07-14 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2024-07-14 Mokyklos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Lina
164 2024-07-14 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-07-14 Pedagogai Bendrieji reikalavimai Lina
6 2024-07-14 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Lina
7 2024-07-14 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.(Tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretore )

Lina
8 2024-07-14 Moksleivių taryba Bendrieji reikalavimai Lina
9 2024-07-14 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Lina
11 2024-07-14 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai 

Lina
18 2024-07-14 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Lina
19 2024-07-14 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Lina
21 2024-07-14 Psichologas Bendrieji reikalavimai Lina
22 2024-07-14 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Lina
23 2024-07-14 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Lina
27 2024-07-14 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lina
28 2024-07-14 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Lina
30 2024-07-14 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.

Lina
32 2024-07-14 1,2% parama Neutrali Lina
34 2024-07-14 Ugdymas Neutrali Lina
35 2024-07-14 Ugdymo organizavimas Neutrali

Radau ir sudėjau pakoreguosi kaip tau geriau

Lina
41 2024-07-14 Projektinė veikla Neutrali Lina
43 2024-07-14 Aktualu mokiniams Neutrali Lina
44 2024-07-14 Aktualu mokytojams Neutrali Lina
45 2024-07-14 Aktualu tėvams Neutrali Lina
46 2024-07-14 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Lina
47 2024-07-14 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Lina
52 2024-07-14 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Lina
53 2024-07-14 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Lina
54 2024-07-14 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Lina
56 2024-07-14 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Lina
57 2024-07-14 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

 

Lina
62 2024-07-14 Mokykla Neutrali Lina
63 2024-07-14 Misija, vizija, vertybės Neutrali Lina
68 2024-07-14 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
74 2024-07-14 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Lina
77 2024-07-14 Versija neįgaliesiems Neutrali Lina
78 2024-07-14 Svetainės medis Neutrali Lina
79 2024-07-14 Apie mokyklą Neutrali Lina
81 2024-07-14 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Lina
82 2024-07-14 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lina
83 2024-07-14 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2024-07-14 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Lina
87 2024-07-14 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai


 

Lina
104 2024-07-14 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Lina
107 2024-07-14 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Lina
114 2024-07-14 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Lina
115 2024-07-14 Mokyklos simboliai Neutrali Lina
116 2024-07-14 Tradiciniai renginiai Neutrali Lina
118 2024-07-14 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Lina
124 2024-07-14 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Rekomendacija Lina
126 2024-07-14 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
130 2024-07-14 Slapukų politika Neutrali Lina
145 2024-07-14 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Lina
156 2024-07-14 Turinio auditas Neutrali Lina
157 2024-07-14 Ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
159 2024-07-14 Logopedas Bendrieji reikalavimai 

Lina
160 2024-07-14 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Lina
163 2024-07-14 Savivalda Neutrali Lina
165 2024-07-14 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lina
166 2024-07-14 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Lina
167 2024-07-14 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Lina
168 2024-07-14 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Lina
170 2024-07-14 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Lina
172 2024-07-14 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Lina
174 2024-07-14 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Lina
175 2024-07-14 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Lina
179 2024-07-14 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Lina
180 2024-07-14 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Lina
181 2024-07-14 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Lina
182 2024-07-14 Pradžia Neutrali Lina
183 2024-07-14 Pirmasis dešimtmetis Neutrali Lina
184 2024-07-14 Antrasis dešimtmetis Neutrali Lina
185 2024-07-14 Ne pabaiga Neutrali Lina
188 2024-07-14 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Lina
189 2024-07-14 Projektai varpas Neutrali Lina
190 2024-07-14 Mokyklos uniforma Rekomendacija Lina
193 2024-07-14 Kokybės krepšelis Rekomendacija Lina
196 2024-07-14 Slavikų ugdymo skyriaus pilnos dienos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas Neutrali Lina
197 2024-07-14 Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičius Neutrali Lina
198 2024-07-14 Pailgintos dienos grupė Neutrali Lina
199 2024-07-14 Mokytojo padėjėjas Neutrali Lina
200 2024-07-14 Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
201 2024-07-14 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
203 2024-07-14 Bendradarbiavimas Neutrali Lina
204 2024-07-14 Projektinės veiklos Neutrali Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-07-14 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
b) Mobile navigacija
c) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
d) Banerius sukelti
e) Debugerį išjungti

Lina
2 2024-07-14 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - direktoriui.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Lina
4 2024-07-14 Pedagogai Bendrieji reikalavimai Lina
6 2024-07-14 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Lina
7 2024-07-14 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas taryboje.(Tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretore )

Lina
8 2024-07-14 Moksleivių taryba Bendrieji reikalavimai Lina
9 2024-07-14 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Lina
11 2024-07-14 Mokyklos taryba Bendrieji reikalavimai 

Lina
18 2024-07-14 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Lina
19 2024-07-14 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Lina
21 2024-07-14 Psichologas Bendrieji reikalavimai Lina
22 2024-07-14 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Lina
23 2024-07-14 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Lina
27 2024-07-14 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lina
28 2024-07-14 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai Lina
30 2024-07-14 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.

Lina
32 2024-07-14 1,2% parama Neutrali Lina
34 2024-07-14 Ugdymas Neutrali Lina
35 2024-07-14 Ugdymo organizavimas Neutrali

Radau ir sudėjau pakoreguosi kaip tau geriau

Lina
41 2024-07-14 Projektinė veikla Neutrali Lina
43 2024-07-14 Aktualu mokiniams Neutrali Lina
44 2024-07-14 Aktualu mokytojams Neutrali Lina
45 2024-07-14 Aktualu tėvams Neutrali Lina
46 2024-07-14 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Lina
47 2024-07-14 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Lina
52 2024-07-14 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Lina
53 2024-07-14 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Lina
54 2024-07-14 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Lina
56 2024-07-14 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Lina
57 2024-07-14 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

 

Lina
62 2024-07-14 Mokykla Neutrali Lina
63 2024-07-14 Misija, vizija, vertybės Neutrali Lina
64 2024-07-14 Mokyklos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Lina
68 2024-07-14 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
74 2024-07-14 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Lina
77 2024-07-14 Versija neįgaliesiems Neutrali Lina
78 2024-07-14 Svetainės medis Neutrali Lina
79 2024-07-14 Apie mokyklą Neutrali Lina
81 2024-07-14 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Lina
82 2024-07-14 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lina
83 2024-07-14 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2024-07-14 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Lina
87 2024-07-14 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai


 

Lina
104 2024-07-14 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Lina
107 2024-07-14 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Lina
114 2024-07-14 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Lina
115 2024-07-14 Mokyklos simboliai Neutrali Lina
116 2024-07-14 Tradiciniai renginiai Neutrali Lina
118 2024-07-14 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai


 

Lina
124 2024-07-14 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Rekomendacija Lina
126 2024-07-14 5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
129 2024-07-14 Kontaktai Neutrali

Atnaujinus modulį išjungti datą apačioje.

Lina
130 2024-07-14 Slapukų politika Neutrali Lina
145 2024-07-14 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Lina
155 2024-07-14 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Lina
156 2024-07-14 Turinio auditas Neutrali Lina
157 2024-07-14 Ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
159 2024-07-14 Logopedas Bendrieji reikalavimai 

Lina
160 2024-07-14 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Lina
161 2024-07-14 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Lina
162 2024-07-14 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Lina
163 2024-07-14 Savivalda Neutrali Lina
164 2024-07-14 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Lina
165 2024-07-14 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lina
166 2024-07-14 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Lina
167 2024-07-14 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Lina
168 2024-07-14 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Lina
170 2024-07-14 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai Lina
171 2024-07-14 Priėmimas į mokyklą Sena informacija

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Lina
172 2024-07-14 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos funkcijas.

Lina
174 2024-07-14 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Lina
175 2024-07-14 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Lina
176 2024-07-14 Covid-19 Sena informacija

Nebeaktualu, triname?

Lina
177 2024-07-14 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Lina
178 2024-07-14 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Lina
179 2024-07-14 Konsultavimasis su visuomene Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Lina
180 2024-07-14 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Lina
181 2024-07-14 Lėšos veiklai viešinti Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Lina
182 2024-07-14 Pradžia Neutrali Lina
183 2024-07-14 Pirmasis dešimtmetis Neutrali Lina
184 2024-07-14 Antrasis dešimtmetis Neutrali Lina
185 2024-07-14 Ne pabaiga Neutrali Lina
188 2024-07-14 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Lina
189 2024-07-14 Projektai varpas Neutrali Lina
190 2024-07-14 Mokyklos uniforma Rekomendacija Lina
191 2024-07-14 Nerūkymo zonos Neutrali

Mokiniams čia ir tėvams pridėti nuorodą?

Lina
192 2024-07-14 ,,Kokybės krepšelis" rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Ar tai naujausia grupės sudėtis?

Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
193 2024-07-14 Kokybės krepšelis Rekomendacija Lina
194 2024-07-14 Renginiai Neutrali

Paklausti mokyklos kokius būtinai reikia sukelti iš tų nuorodų pas jų psl.

INFORMACIJA:

Čia labai daug, nekelsime, bet gal yra ten labai svarbios naujienos, kurios labai reikalingos.

5. https://www.varpas.lt/renginiai/

Lina
196 2024-07-14 Slavikų ugdymo skyriaus pilnos dienos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas Neutrali Lina
197 2024-07-14 Bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičius Neutrali Lina
198 2024-07-14 Pailgintos dienos grupė Neutrali Lina
199 2024-07-14 Mokytojo padėjėjas Neutrali Lina
200 2024-07-14 Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
201 2024-07-14 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Lina
202 2024-07-14 Ugdymo aplinka Neutrali Lina
203 2024-07-14 Bendradarbiavimas Neutrali Lina
204 2024-07-14 Projektinės veiklos Neutrali Lina
205 2024-07-14 Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2023-2024 m. m. Neutrali Lina
206 2024-07-14 Pareigybės aprašymai Neutrali Lina
207 2024-07-14 Pradinis ugdymas Neutrali Lina